Nyköpings Folkhögskola

Allmän kurs

Kurs för dig som behöver ta igen gymnasiet eller kanske även en del av grundskolan.

I allmän kurs kan du skaffa dig grundskole- och gymnasiebehörighet för att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola och universitet.

Du studerar med en klass som följs åt ett år i taget i en lugn miljö. Studierna läggs upp tematiskt och ni redovisar era studier på andra sätt än genom prov. Vi har små grupper och du får  stöd av engagerade lärare.

Du får hjälp att planera dina studier, som normalt tar från ett till tre år beroende på vad du har med dig.

Allmän kurs i korthet:

  • Du läser på heltid.
  • Du läser årslånga kurser.
  • Du läser i fyra perioder per läsår.
  • Du följer din egen grupp under hela året.
  • Du läser 1-3 år beroende på förkunskaper.
  • Det kan leda fram till grundläggande behörighet.
  • Du får bättre förståelse för sammanhang och helhet:
  • Du läser ämnet Tema där flera ämnen och svenska ingår.

 Här söker du till allmän kurs.

Visste du att...

-fyra av tio som gått allmän kurs till högskola, universitet och liknande. Det är lika många som gick vidare efter att ha pluggat på Komvux. Sju av tio i allmän kurs hade en sysselsättning efter att ha  gått på folkhögskolan. Ungefär samma siffror visar Komvux.

-att folkhögskolans miljö präglas av elevdemokrati och lärarna ger deltagarna inflytande över innehållet.

-att det är lätt att framföra synpunkter och lärarna lyssnar på deltagarna. Deltagarna får träna sig i att uttrycka åsikter och de lär sig att de är värda att lyssna på. Dessutom tränas deltagarna i att ifrågasätta egna uppfattningar och förstå varandra.

-att studierna stärker de studerandes personliga utveckling och medför ett bättre självförtroende, ökad självkännedom och ökad tro på sig själv och sin förmåga. Gruppen används som resurs i läroprocessen.

Källa: Myndigheten Statskontorets rapport En folkbildning i tiden från 2014

 


 

Kurstider för hösten 2019
Kursstart: augusti 2019
Höstlov: vecka 44
Kursslut: juni 2020

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Ansök före 15 maj. Efter att ansökningstidens gått ut antar vi fram till kursstart i mån av plats.

Ansökningsblankett
Här söker du till allmän kurs.

Kostnad
850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen.