Nyköpings Folkhögskola

Ansökningsblanketter

Allmän kurs 
Webbformulär

Digital Vardag nybörjarkurs
Webbformulär

Filmkursen Brännpunkt Europa
Webbformulär

Korta kurser/helgkurser/cirkel
pdf-blankett

Läderhantverkskurser
Webbformulär

Lärarassistentutbildning
Webbformulär

Musikerlinjen år 1 och år 2
Nytt webbformulär  pdf-blankett

Sommarkurs
Webbformulär

Svenska som andraspråk
Webbformulär  pdf-blankett

Vill du hellre fylla i en pappersblanket?
Ring 0155-29 20 80 eller maila oss på info@nykoping.fhsk.se så skickar vi dig blanketter.

Hantering av personuppgifter
När du fyller i detta formulär, kommer dina personuppgifter att registreras i ett datasystem som heter Schoolsoft, som följer de nya EU-reglerna kring insamling av personuppgifter (GDPR). Vi gör det för att få anslag från stat, kommun och landsting, och för att intyga att du studerar hos oss till dem som betalar ut studiemedel och annat ekonomiskt stöd.

Uppgifterna behövs också för att utfärda intyg och omdöme och att kunna ta kontakt med anhöriga, bland annat vid eventuella olycksfall. Nyköpings folkhögskola organisationsnummer är 802415-8936 och rektor är personuppgiftsansvarig. Dina uppgifter kommer att finnas i våra system och pärmar enbart så länge du studerar hos oss. Därefter sparar vi intyg och omdömen i 50 år, vilket vi är skyldiga till enligt lag.