LÄRA OM SVERIGE

Kursen vänder sig till dig som har kommit från Ukraina under massflyktingdirektivet (TPD). I en trygg miljö kommer du studera svenska med modersmålstalande lärare och utifrån en beprövad kursbok. Samhällsorientering kommer också ingå.

Du får självklart träna att prata och höra svenska i ett sammanhang – och göra utflykter och studiebesök som du och dina kurskompisar bestämmer tillsammans. Deltagarinflytandet är viktigt i skolformen folkhögskola, liksom skapande verksamhet och möten människor emelllan.

Skolans planerar att köra kursen på halvtid dagtid (10 timmar) och startar när skolan fått ihop en tillräckligt stor grupp. Vi behöver därför veta vilka tider som passar dig bäst.

INNEHÅLL
-Svenskundervisning (kursbok, grammatik)
-Praktisk svenska (skapande, svenska i datorn och bild svenska)
-Utflykter och studiebesök

***

Курс призначений для тих, хто прибув з України згідно з Директивою про масові біженці (TPD). У безпечному середовищі ви вивчатимете шведську мову з викладачами, які говорять рідною мовою, і спираючись на добре перевірений підручник. Також буде включено орієнтацію на громаду.

Звичайно, ви будете практикувати розмову та слух шведською мовою в контексті – і ходити на екскурсії та навчальні візити, які ви вирішуєте разом із вашими однокурсниками. У народній шкільній формі навчання важливий вплив учасників, а також творча діяльність і зустрічі між людьми.

Школа планує проводити курс напівставки протягом дня (10 годин) та розпочинати, коли школа збере достатньо велику групу. Тому нам потрібно знати, який час вам найкраще підходить.

ЗМІСТ
- Викладання шведської мови (книга Mål 1, граматика)
- Практична шведська (творча, шведська на комп’ютері та візуальна шведська)
- Екскурсії та навчальні поїздки