HUVUDMAN

Föreningen Nyköpings Folkhögskola

Handlingar till höstmötet

Handlingar till höstmöte 9 december 2021, 17:30–ca 19:00, folkhögskolans cafeteria
Förslag till verksamhetsplan 2022
Förslag till budget 2022

Efter höstmötet bjuds mötets deltagare på entréavgiften till kvällens kulturprogram med Eric Bibb, bluesmusiker i världsklass.

Föreningen Nyköpings folkhögskola är en ideell förening, som är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och har till uppgift att driva folkhögskola för allmän medborgerlig bildning.

Föreningen är öppen för organisationer med demokratiskt synsätt och enskilda personer, som vill främja folkbildning i föreningens anda. Medlemmarna i föreningen utgör tillsammans skolans huvudman.

Bli medlem

Vill du bli medlem eller förnya ditt medlemskap, betala 100 kronor till bankgiro 5719-7576 och ange för- och efternamn, gatuadress och postadress, telefonnummer och e-postadress.

Är du och din förening organisationsmedlem betalar ni 250 kronor/år i medlemsavgift. Vill din förening bli medlem, skicka en ansökan med stadgar, senaste årsmötesprotokollet, kontaktperson och en kort motivering till varför ni vill bli medlemmar till info@nykoping.fhsk.se.

Rektor Annika Nyberg vid höstmötet 2019.