SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Du som vill lära dig mer svenska kan gå Allmän kurs grundläggande. Där finns flera grupper som studerar svenska på olika nivåer som motsvarar grundskolans. Andra ämnen som studeras är samhälle, kultur, naturkunskap, hälsa, IT-kunskap, arbetsmarknad, matematik och i vissa av grupperna engelska. Kursen kan ge behörighet till gymnasieskolan i ett intyg om kunskaper motsvarande grundskolenivån.


Kursen har lärare med olika ämneskompetenser och erfarenheter som hjälper dig att nå dina mål. Vi jobbar tematiskt och använder nyhetstexter, språkövningar, dataprogram, läroböcker, faktatexter och studiebesök. Du har möjlighet att utveckla dig genom att läsa spännande böcker och förbättra din svenska i tal och skrift.


Du får möjlighet till att träffa skolans andra studerande när du har tillval. På tillvalet kan du prova friskvård, att slöjda i trä, att jobba med läder och mycket mer. Tillvalsämnena varierar från termin till termin.


Du får också möjlighet att påverka kursens innehåll tillsammans med dina kurskamrater.


Övrigt om kursen

 • Alla lärare talar svenska och vissa har annat modersmål.

 • Studier på heltid (oftast 8.30-15.00)

 • CSN kan sökas. I vissa fall kan aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen ges.

 • Kostnad på 850 kronor* för studiematerial, kopieringskostnader med mera.

 • Kursplats är Nyköpings Folkhögskola, Östra Trädgårdsgatan 3 (busshållplats Folkungavägen)


Lärarna bedömer tillsammans när du är redo för nästa nivå. Du bör ha utvecklats i ämnena, vara motiverad till folkhögskolans arbetssätt och delta aktivt för att antas till nästa termin.

 • Studietakt: 100%

 • Längd: 2 terminer med eventuell fördjupning

 • Ansök senast: Till höstens kurs 30 april, till vårens kurs 15 november. Efter att ansökningstidens gått ut antar vi fram till kursstart i mån av plats.

 • Kostnader: 850 kr/termin* för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom viss kurslitteratur.

 • Kurstid: aug 2023–dec 2023, jan 2024–jun 2024

 • Kontakt: Skolans expedition

 • Telefon: 0155-29 20 80

 • E-post: info@nykoping.fhsk.se

 • Studie- och yrkesvägledare (SYV) Moa Lindholm: moa@nykoping.fhsk.se