SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Skolan erbjuder flera kurser på olika nivåer i svenska som andraspråk. Kurserna är för dig som vill lära dig mer svenska och förstå det svenska samhället bättre. Kursen har lärare med olika språkkompetenser och erfarenheter som hjälper dig att nå dina mål. Kurserna motsvarar SFI:s B, C och D-nivå samt gymnasieförberedande nivå.

Du studerar svenska språket men arbetar också med olika samhälls- och kulturfrågor. Du gör många språkövningar och gör studiebesök, där du till exempel besöker olika arbetsplatser.

Du får möjlighet till att träffa skolans andra studerande när du har tillval. På tillvalet kan du prova friskvård, att slöjda i trä, att jobba med läder och mycket mer. Tillvalsämnena varierar från termin till termin.

Matematik, datakunskap och engelska kan ingå i kursen.

Vi jobbar tematiskt och använder nyhetstexter, faktatexter och vi har läroböcker i vissa kurser. Du har möjlighet att utveckla dig genom att läsa spännande böcker och förbättra din svenska i tal och skrift.

Du får också möjlighet att påverka kursens innehåll tillsammans med dina kurskamrater.

Övrigt om kursen

 • Alla lärare talar svenska och vissa har annat modersmål.

 • Studier på heltid (oftast 8.30-15.00)

 • Rekryteringsstöd och studiebidrag kan sökas

 • Kostnad på 850 kronor för studiematerial, kopieringskostnader med mera.

 • Kursplats är Nyköpings Folkhögskola, Östra Trädgårdsgatan 3 (busshållplats Folkungavägen)

Efter avslutad kurs bedömer dina lärare tillsammans nästa nivå i svenska. Du bör ha tagit till dig skolans demokratiska värderingar samt lärt dig om hur det svenska samhället fungerar för att kunna utveckla dina kunskaper vidare i kommande nivåer.

 • Studietakt: 100%

 • Längd: 2 terminer med eventuell fördjupning

 • Ansök senast: Till höstens kurs 15 maj 2022, till vårens kurs 15 november. Efter att ansökningstidens gått ut antar vi fram till kursstart i mån av plats.

 • Kostnader: 850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen.

 • Kurstid: 17 aug 2022–14 dec 2022, 11 jan 2023–26 maj 2023

 • Kontakt: Awes Osman

 • Telefon: 0155-29 20 80

 • E-post: awes@nykoping.fhsk.se

 • Studie- och yrkesvägledare (SYV) Moa Lindholm: moa@nykoping.fhsk.se