LÄRARASSISTENT

Xantippa Amaya gick utbildningen nyligen och fick jobb på Långbergsskolan i Nyköping.

Utbildningen är perfekt för dig som alltid funderat på hur det är att jobba i skolans värld eller som redan arbetat inom skolan men utan någon pedagogisk grund. Tillsammans med regel-bunden praktik förbereds du verkligen inför att arbeta inom skolan. Personlig utveckling och gemenskap är också en stor del av utbildningen. Du kommer lämna utbildningen klokare på alla plan, med många erfarenheter och vänner!”

Yrkesutbildningen till lärarassistent vänder sig till dig som vill arbeta i skolan med barn/ungdomar, vara delaktig i att skapa en trygg och stabil miljö i skolan och att skapa goda förutsättningar för alla att lyckas med sina studier.

I din framtida yrkesroll  kommer du att fungera både som ett stöd till undervisande personal, men också till eleverna i och utanför klassrummet.

Att arbeta som lärarassistent

Som utbildad lärarassistent  kommer du att arbeta som en brygga mellan elever och pedagogisk personal. Arbetsuppgifter kan vara att fungera som "mentor" åt vissa elever och hjälpa dem i såväl sitt lärande som socialt. Mentorskapet kan också innebära kommunikation med vårdnadshavare.

I den mer administrativa delen av yrkesrollen kommer du att stödja  läraren i hens pedagogiska uppdrag på olika sätt. Det kan vara frånvarorapportering, producera info-material till vårdnadshavare, ta fram anpassat studiematerial till elever, boka och sammanställa underlag till utvecklingssamtal, organisera genomförandet av nationella prov mm.

I kursen får du utbildning för de olika delarna i detta uppdrag, både det mellanmänskliga och det administrativa.

Att studera till lärarassistent

Under året varvas teoretiska studier på Nyköpings folkhögskola med två praktikperioder på sammanlagt 24 veckor.

Efter genomgången utbildning, med minst 80% närvaro och godkänd teori och praktik får du ett utbildningsbevis.

Antagningskrav

Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska språket. Arbetslivserfarenhet är en fördel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Bifoga utdrag ur belastningsregistret. 

Intervju.