HUVUDMAN

Föreningen Nyköpings Folkhögskola

Handlingar till årsmötet

Handlingar till
vårmötet/årsmötet 30 maj 2024,  kl. 18:00,
i folkhögskolans aula

Kallelse med dagordning
Verksamhetsberättelse 2023 med revisionsberättelse

Bli medlem

Vill du bli medlem eller förnya ditt medlemskap, betala 250 kronor till bankgiro 5719-7576 och ange för- och efternamn, gatuadress och postadress, telefonnummer och e-postadress.

Är du och din förening organisationsmedlem betalar ni 500 kronor/år i medlemsavgift. Vill din förening bli medlem, skicka en ansökan med stadgar, senaste årsmötesprotokollet, kontaktperson och en kort motivering till varför ni vill bli medlemmar till info@nykoping.fhsk.se

Rektor Annika Nyberg.

Skolans styrelse

Per Andersson, ordförande
Marie Sälmark, vice ordförande
Lena Blomkvist, ordinarie ledamot
Kersti Hammar, ordinarie ledamot
Monica Swärd ordinarie ledamot
Anna Bergström, ordinarie ledamot
Agnes Henriksson, ordinarie ledamot

Annica Andersson, suppleant
Monica Bengtsson, suppleant
Kenan Duderija, suppleant

Personalrepresentanter

Kort om föreningen

Föreningen Nyköpings folkhögskola är en ideell förening, som är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och har till uppgift att driva folkhögskola för allmän medborgerlig bildning.

Föreningen är öppen för organisationer och enskilda personer som står för ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt vill främja folkbildning i föreningens anda. Tillsammans utgör medlemmarna i föreningen skolans huvudman. Medlemskap söks genom skriftlig ansökan.


Ansökan från organisationer
Ansökan från organisation ska innehålla motivering till varför organisationen vill bli medlem, samt övertygande visa att organisationen står för ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt vill främja folkbildning i föreningens anda. Stadgar och årsmötesprotokoll ska bifogas, samt verksamhetsberättelser och verksamhetsplan i förekommande fall. Styrelsen beslutar om medlemskap för organisationer. Beslut kan överklagas till föreningsmöte.


Ansökan från enskilda
Enskilda personer får medlemskap genom att fylla i föreningens ansökningsformulär.


Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av föreningens höstmöte. Medlemskap i föreningen löper från den 1 januari till den 31 december.


Utträde
Organisation som önskar utträda ur föreningen anmäler detta skriftligt till föreningens styrelse.


Uteslutning
Medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningens syfte och arbete eller har orsakat föreningen ekonomisk eller annan skada, kan uteslutas av styrelsen. Beslutet kan överklagas till föreningsmöte.


Ur stadgarna antagna 2023-05-04