HUVUDMAN

Föreningen Nyköpings Folkhögskola

Handlingar till årsmötet

Handlingar till  vårmötet/årsmötet 25 maj 2023,  kl. 18:00, i folkhögskolans aula

Kallelse med dagordning
Verksamhetsberättelse 2022 med revisionsberättelse

Föreningen Nyköpings folkhögskola är en ideell förening, som är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och har till uppgift att driva folkhögskola för allmän medborgerlig bildning.

Föreningen är öppen för organisationer med demokratiskt synsätt och enskilda personer, som vill främja folkbildning i föreningens anda. Medlemmarna i föreningen utgör tillsammans skolans huvudman.

Bli medlem

Vill du bli medlem eller förnya ditt medlemskap, betala 200 kronor till bankgiro 5719-7576 och ange för- och efternamn, gatuadress och postadress, telefonnummer och e-postadress.

Är du och din förening organisationsmedlem betalar ni 400 kronor/år i medlemsavgift. Vill din förening bli medlem, skicka en ansökan med stadgar, senaste årsmötesprotokollet, kontaktperson och en kort motivering till varför ni vill bli medlemmar till info@nykoping.fhsk.se

Rektor Annika Nyberg vid höstmötet 2019.