Blue Zone Project

Projekt Blue Zone

Det finns så kallade blå zoner runt om i världen, där fler än vanligt blir 100 år eller mer. Gemensamt för platserna är sex saker: Familj, mindre rökning, vegetarianism (men inte helt), ständig och måttlig fysisk aktivitet, socialt engagemang och där baljväxter är vanlig föda.

Under våren har skolans engelskgrupp Engelska högre startat Blue Zone Project. Deltagare och lärare har drivit detta projekt  i samarbete med Daniel Czech, på Eastern Kentucky University

Målet har varit att utforska hur människor i Nyköping uppfattar sin levnadskvalité, samt vad vi lokalt kan göra för att förbättra den – oavsett om dessa förbättringar kommer genom att arrangera gemensamma matlagningstillfällen, engagera människor i att odla mer hemma eller rekommendera olika promenadrundor (Walk'n'Talks).


Projektet finansieras av av Sörmlands Sparbank.

Dekan David Czech på
College of Heath Studies,
Eastern Kentucky University

Projektets lärare, 
Petter Björnskär, på folkhögskolan

Projektets deltagare på skolan och några promedörer i Walk'n'Talk

Sörmlands sparbank finansierade projektet

Eastern Kentucky University

Eastern Kentucky University har närmare 17 000 studerande och huvudsätet är Richmond i Kentucky. Universitetet erbjuder nästan 100 kurser. Skolans etablerades 1906.

Skolan var inledningsvis en lärarhögskola men idag finns utbildningar på en rad nivåer men de flesta på grundnivå (före kandidatexamen). 

Sport är stort på EKU och lagen kallas Överstar (Colonels). Skolan tävlar i hela 18 olika universitetssporter, allt från baseball, basketboll och löpning till beach volleyboll, golf och amerikansk fotboll. 


Nyköpings Folkhögskola

Dagfolkhögskola* med drygt 200 deltagare, centralt i Nyköping.  Startade 1970 som en filial till Stensunds folkhögskola utanför Trosa men blev självständig 1985. 

Skolan har idag fem kurser där utvecklingen av svenska språket och samhällsorientering är huvudfokus (grundskolenivå), två kurser på gymnasienivå och fyra profilkurser (särskilda kurser). 

Dessutom samarbetar skolan med Arbetsförmedlingen med flera SMF-kurser (studiemotiverande folkhögskolekurser, folkhögskola på prov) varje läsår.

*) Externat eller helt enkelt en skola utan internat