KONTAKT

SKOLANS EXPEDITION – SKOLANS HJÄRTA

Skolans administratörer hjälper dig med frågor som rör ansökningar, CSN, intyg, cafékuponger, terminsavgifter, lokalbokning, köp av biljetter till våra kulturcaféer och mycket annat.

FRÅNVARO

Meddela alltid frånvaro till kursläraren och till expeditionen på 073-750 01 84 (sms) eller via e-postadress info@nykoping.fhsk.se

ADMINISTRATÖR

Jaana Korvela

0155-29 20 80

info@nykoping.fhsk.se 

ADMINISTRATÖR

Nazan Dogan

0155-29 20 80

info@nykoping.fhsk.se 


REKTOR

Annika Nyberg

annika@nykoping.fhsk.se 

BITRÄDANDE REKTOR

Caroline Andersson

caroline@nykoping.fhsk.se