DINA RÄTTIGHETER

Studeranderätt

Dina rättigheter som studerande

När du studerar på folkhögskola har du rättigheter och skyldigheter. Här hittar du information om dem och hur du kan anmäla om du känner dig felbehandlad.

Nyköpings Folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Du som är kursdeltagare på folkhögskola kan vända dig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av rådets uppdrag. Rådet kan behandla ärenden som anmäls inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Här hittar du svar på:

 • Statens mål och syften

 • Skolans huvudman

 • Vad är en folkhögskola?

 • Studeranderätten

 • Avgifter och kostnader under studietiden

 • Behörigheter

 • Studieomdöme

 • Olika slags intyg du får efter avslutad kurs

 • Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning

 • Pedagogiskt stöd

 • Antagningspolicy

 • Former för deltagarinflytande

 • Diskriminering

 • Arbetsmiljölagen

 • Information vid kursstart

 • Studie- och yrkesvägledning

 • Kurator

 • Utvärderingar

 • Disciplinära åtgärder

 • Drogpolicy

 • Arkiv - och sekretessregler enligt GDPR (dataskyddsförordning)

Här kan du läsa hela texten om dina rättigheter – och skyldigheter – som studerande på Nyköpings Folkhögskola. (Dokumentet håller på att uppdateras. Inom kort kommer du kunna läsa hela dokumentet här.)