DINA RÄTTIGHETER

Studeranderätt

Dina rättigheter som studerande

När du studerar på folkhögskola har du rättigheter och skyldigheter. Här hittar du information om dem och hur du kan anmäla om du känner dig felbehandlad.

Nyköpings Folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Du som är kursdeltagare på folkhögskola kan vända dig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av rådets uppdrag. Rådet kan behandla ärenden som anmäls inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Här hittar du svar på:

Här kan du läsa hela texten om dina rättigheter – och skyldigheter – som studerande på Nyköpings Folkhögskola.  
OBSERVERA! Terminsavgifterna kommer höjas från och med höstterminen 2023. De korrekta terminsavgifterna hittar du under respektive kurs på hemsidan.
Exempelvis kommer deltagare på allmän kurs att betala 950 kronor per termin istället för 850 kronor.  
De felaktiga terminsavgifterna uppdateras framöver i samband med att hela dokumentet revideras.