OM SKOLAN

Skolans huvudman

Alla folkhögskolor har en huvudman. Folkrörelser och organisationer kan vara huvudmän, men också landsting eller regioner. Nyköpings Folkhögskola har Föreningen Nyköpings Folkhögskola som huvudman.  Föreningen är en ideell förening, som är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och har till uppgift att driva folkhögskola för allmän medborgerlig bildning. I föreningen kan organisationer och enskilda vara medlemmar. 

Dina rättigheter

När du studerar på folkhögskola har du rättigheter och skyldigheter. Här hittar du information om dem och hur du kan anmäla om du känner dig felbehandlad. Nyköpings Folkhögskola är dessutom ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). 

Hitta oss

Nyköpings Folkhögskola ligger ett stenkast från Stora torget, mellan Nyköpingshus och Nicolaiskolan i centrala Nyköping, mitt i en spännande kulturhistorisk miljö, med naturen inpå knuten. 

I dag bedrivs undervisning i Stora huset (ovan), i Paviljongen, i Bryggeriet och på tidigare Högbrunnsskolan (Musikerlinjen) med egna undervisnings- och replokaler. 

GPS-koordinaterna är 58.750841, 17.012302 

Tillgänglighet

De flesta av skolans lokaler är tillgängliga för rörelsehindrade. Du kan förflytta dig med hiss till de olika våningsplanen i Stora huset och till cafeteria och paviljong och finns och ramper. 

Hörselhjälpmedel finns från våren 2020 med mikrofoner, hörlurar och mottagare för dig med eller utan hörapparat.