OM SKOLAN

Skolans huvudman

Alla folkhögskolor har en huvudman. Folkrörelser och organisationer kan vara huvudmän, men också landsting eller regioner. Nyköpings Folkhögskola har Föreningen Nyköpings Folkhögskola som huvudman. Föreningen är en ideell förening, som är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och har till uppgift att driva folkhögskola för allmän medborgerlig bildning. I föreningen kan organisationer och enskilda vara medlemmar.

Hitta oss

Nyköpings Folkhögskola ligger ett stenkast från Stora torget, mellan Nyköpingshus och Nicolaiskolan i centrala Nyköping, mitt i en spännande kulturhistorisk miljö, med naturen inpå knuten.

I byggnaden på Östra Trädgårdsgatan 3 startade 1868 Henriette Löwen Nyköpings elementarskola för flickor. Fram till 1968 höll Flickskolan till i huset och 1970 flyttade en filial till Stensunds Folkhögskola till Nyköping och fanns första åren i Folkets hus på Östra Kyrkogatan. 1985 blev Nyköpings Folkhögskola en egen folkhögskola.

I dag bedrivs undervisning i Stora huset (ovan), i Paviljongen, i Bryggeriet och på Slakthuset (Musikerlinjen).

GPS-koordinaterna är 58.750841, 17.012302

Tillgänglighet

De flesta av skolans lokaler är tillgängliga för rörelsehindrade. Du kan förflytta dig med hiss till de olika våningsplanen i Stora huset och till cafeteria och paviljong och finns och ramper.

Hörselhjälpmedel finns från våren 2020 med mikrofoner, hörlurar och mottagare för dig med eller utan hörapparat.