ALLMÄN KURS

Ansikte deltagare Allmän kurs - grundnivå

Allmän kurs grundskolenivå

Allmän kurs grundskolenivå är för dig som vill bli färdig med grundskolan.

Här finns flera grupper på olika nivåer som motsvarar grundskolans. Du studerar tematiskt svenska som andraspråk kombinerat med andra ämnen. Studierna kan ge behörighet till gymnasieskolan  i ett intyg om kunskaper motsvarande grundskolenivån.

Målad gipsmask Allmän kurs - gymnasienivå

Allmän kurs gymnasienivå

I allmän kurs kan du skaffa dig grundläggande behörighet för att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola och universitet.

Du studerar med en klass som följs åt ett år i taget i en lugn och kreativ miljö. Studierna läggs upp tematiskt och ni redovisar era färdigheter på andra sätt än genom prov. Du får  stöd av engagerade lärare och vi lär oss av varandra.