ALLMÄN KURS

Ansikte deltagare Allmän kurs - grundnivå

Allmän kurs grundnivå (sva)

Du som behöver studera en grundläggande kurs kan läsa skolans kurs Nya Perspektiv.

Du studerar tematiskt och ämnesövergripande i svenska eller svenska som andraspråk (motsvarar SAS-grund på SFI) och samhällsorientering. Du läser dessutom engelska och matematik.

Målad gipsmask Allmän kurs - gymnasienivå

Allmän kurs gymnasienivå

I allmän kurs kan du skaffa dig grundläggande behörighet för att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola och universitet.

Du studerar med en klass som följs åt ett år i taget i en lugn och kreativ miljö. Studierna läggs upp tematiskt och ni redovisar era färdigheter på andra sätt än genom prov. Du får stöd av engagerade lärare och vi lär oss av varandra.