HÄLSOTEAM

Metallsmycke med röd pärla

Behöver du hjälp med ditt mående och din studiesituation? Då kan skolans hälsoteam hjälpa dig. Hälsoteamet arbetar hälsofrämjande och förebyggande med deltagarnas hälsa likväl som individinriktat. I teamet finns flera kompetenser och ansvarsområden: kurator, socialpedagog och i särskilda fall biträdande rektor.

STÖDSAMTAL HOS KURATOR

Du är välkommen till vår kurator Lina Sommevåg om du behöver en samtalspartner, stöd eller hjälp.

Vilken hjälp kan du få?

Mår du kanske dåligt med exempelvis ångest och depression? Skadar du dig själv? Kränker du andra eller är du själv utsatt? Kanske har du funderingar kring liv och död, identitet, kärlek och sex eller tycker det är svårt med relationer. Eller har du det svårt med vardagsrutiner och sömn, svårt att fokusera och koncentrera dig på skolarbetet? Eller är det mer praktiska frågor om exempelvis ekonomi och bostad som gör att du känner stress och oro? 

Till skolans kurator kan du komma med dina funderingar och det som tynger dig. Räcker inte samtalsstödet kan Lina hjälpa dig att komma i kontakt med andra verksamheter som socialtjänst, ungdomsmottagning, kvinnojour, vårdgivare, RFSL med flera.

Tystnadsplikt

Samtalen med kurator är konfidentiella och ingenting av det du säger kommer att föras vidare, om vi inte kommit överens om  annat. 

Kurators arbetstider
Måndag–torsdag: 8:30 - 17:00
Fredag: 8.30 - 14:00

Bokning

Om du vill boka samtal med Lina kontaktar du henne via mail: lina@nykoping.fhsk.se

Hitta kuratorn

Du hittar Lina på Bryggeriet, första dörren till vänster.

STÖD FRÅN SOCIALPEDAGOG

Är du deltagare på allmän kurs är du välkommen till skolans socialpedagog Pernilla Pettersson om du behöver stöd och struktur i skolarbetet.

Vilken hjälp kan du få?

Skolans socialpedagog arbetar med stöd till deltagarna i allmän kurs. Går du allmän kurs kan du boka in samtal med Pernilla. Det kan röra allt ifrån hur du kan öka din skolnärvaro, stöd i undervisningen och i psykisk ohälsa till funderingar över framtid och mål i livet.

Bokning

Om du går allmän kurs och vill boka ett möte med vår socialpedagog når du henne bäst via mail:

pernilla@nykoping.fhsk.se


Hitta socialpedagogen

Du hittar oftast Pernilla i Stora huset på plan 2.

STÖD FRÅN STUDIE- & YRKESVÄGLEDARE (SYV)

Du är välkommen till vår studie- & yrkesvägledare Moa Lindholm om du behöver hjälp att planera nuvarande och senare studier.

Vilken hjälp kan du få?

Moa Lindholm hjälper dig i frågor som rör dina studier, studieambitioner och yrkesfunderingar. 

Bokning

Boka tid med Moa för samtal om dina studier. Det gör du bäst genom att kontakta henne via mail, moa@nykoping.fhsk.se

Hitta studie- & yrkesvägledaren

Du hittar Moa i skolans huvudbyggnad (Stora huset), på plan 1, till vänster om hissen.

LÄNKAR TILL HJÄLP & STÖD

Här kan du läsa fakta och råd om självmord. 

Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa, relationer och mycket mer. 

Här kan du snabbt få hjälp med ditt mående via chatt, video och terapi-program (KBT) av legitimerade psykologer och psykoterapeuter.


Enligt lagen kan inte din familj bestämma hur du ska tänka och vem du ska vara tillsammans med. 

Telefon, akuta fall: 070-000 93 28 


GAPF är förkortningen för Glöm Aldrig Pela och Fadime som dödades av sina familjer.

Precis som umo.se men här finns råd och stöd på flera språk. 

Här kan du ta kontakt med psykolog via video-samtal för bedömning och KBT-behandling. Tider finns redan samma dag.

Stödlinjen via chatt och telefon för dig som har tankar kring att inte vilja leva. Öppet 06-24 varje dag. 

Telefon: 901 01


Jourtelefon för dig som behöver någon att prata med. Öppet alla kvällar och nätter i veckan. 

Telefon: 08-702 16 80 

RFSL:s stödmottagning för HBTQ+personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. 

Telefon: 020-34 13 16


Telefonjour för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv. 

Telefon: 020-18 18 00


För dig mellan 15-25 år som har erfarenheter av sex mot ersättning eller sex som självskadebeteende. 

Första hjälpen vid spelproblem. Anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga.