ALLMÄN KURS GYMNASIENIVÅ

Allmän kurs är en kurs för dig som behöver ta igen gymnasiet. Här kan du skaffa dig grundläggande behörighet för att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola och universitet.

Du studerar med en klass som följs åt ett år i taget i en lugn och kreativ miljö. Studierna läggs upp tematiskt och ni redovisar era färdigheter på andra sätt än genom prov. Du får stöd av engagerade lärare och vi lär oss av varandra.

Du får hjälp att planera dina studier, som normalt tar från ett till tre år beroende på vad du har med dig. Det kan vara vilka studier (som du har med dig) och hur mycket du studerat tidigare som avgör studietiden hos oss.

Allmän kurs i korthet:

 • Du läser på heltid.

 • Du läser årslånga kurser.

 • Du följer din egen grupp under hela året.

 • Du läser 1-3 år beroende på förkunskaper.

 • Du läser i fyra åttaveckorsperioder per läsår.

 • Du får bättre förståelse för sammanhang och helhet, genom tematiska, ämnesövergripande studier.

 • Dina studier kan leda fram till grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller högskola och universitet.

 • Studietakt: 100%

 • Längd: 1-3 år

 • Ansök senast: Till höstens kurs före 10 maj. Efter att ansökningstidens gått ut antar vi fram till kursstart i mån av plats.

 • Kostnader: 850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial.

 • Kurstid: aug 2023–dec 2023, jan 2024juni 2024

 • Kontakt: Pernilla Pettersson

 • Telefon: 0155-29 20 80

 • E-post: pernilla@nykoping.fhsk.se

 • Studie- och yrkesvägledare (SYV) Moa Lindholm: moa@nykoping.fhsk.se