Lediga tjänster

Nyköpings folkhögskola söker
Socialpedagog 60%


Beskrivning av tjänsten

Våra grupper i Allmän kurs och Studiemotiverande kurs behöver ofta stöd för en fungerande gruppdynamik. Din roll är att initiera och tillsammans med lärarna planera och genomföra det stödjande arbetet som klasserna behöver.


Ditt mål som socialpedagog är att sammanföra människor med varandra eftersom gemenskapen är en förutsättning för hälsa, personlig utveckling och lärande. Med din kännedom om deltagarnas behov bidrar du till att stärka individen och gruppen genom att underlätta sociala relationer, gemenskap, tillhörighet, jämlikhet och trygghet så att gemenskapen blir tillgänglig för alla.


Många deltagare kämpar med utmaningar kopplade till psykisk ohälsa eller lättare NPF-problematik. I samråd med lärare och kurator organiserar du ett stöd som ger förutsättningar för att varje deltagare ska kunna slutföra sina studier och få den personliga utveckling som kursen kan ge.


Folkhögskolan

Vår folkhögskola drivs av den ideella föreningen Nyköpings folkhögskola. Folkhögskola är en utbildningsform med stor frihetsgrad, utrymme för kreativitet och utveckling. Ledstjärnorna för Nyköpings folkhögskola är

  • Gemenskap: Vi är solidariska med varandra och bygger gemenskap genom möten präglade av omtanke och respekt.

  • Delaktighet: Vi är alla delaktiga i skolans verksamhet och vill stärka vår kraft att påverka det egna livet, skolan och samhället.

  • Växande: Genom trygghet och delade erfarenheter utvecklas vi tillsammans, och med lust och kreativitet vågar vi anta nya utmaningar.


Vi söker dig som

  • Har en socialpedagogutbildning eller annan utbildning som är lämplig för tjänsten

  • Har erfarenheter av att arbeta med unga vuxna

  • Har kunskaper i arbete för gruppdynamik

  • Har förmåga att se de studerandes intressen, styrkor och behov med positiva förväntningar

  • Kan möta deltagarna där de befinner sig i kunskap och i livssituation

  • Har kunskaper om sambanden mellan inkludering, hälsa och lärande samt hälsofrämjande arbete


Det är positivt om du har erfarenhet av folkhögskola, folkbildning eller folkrörelse. Vi strävar efter en allsidigt sammansatt personalgrupp.


Tillträde

Tillträde 2022-08-04


Lön

Lön enligt lokalt avtal.


Arbetstid/Varaktighet/Omfattning

Visstidsanställning 2022-08-04–2023-06-09 med förhoppning om möjlighet att kunna erbjuda tillsvidaretjänst. Arbetstid regleras i ett lokalt avtal.


Kontaktpersoner

Rektor Annika Nyberg, 0707-810203, annika@nykoping.fhsk.se (nås snabbast via e-post eller sms)


Facklig kontaktperson

Lärarförbundet Folkhögskolas klubb på Nyköpings Folkhögskola: Eva Ogenborg, eva@nykoping.fhsk.se


Ansökan

Sista ansökningsdag är 15 juni, men intervjuer kan komma att påbörjas tidigare. Vi tar emot ansökan via e-post: ansokan@nykoping.fhsk.se.