STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS (SMF)

För dig som är 18 år och uppåt, arbetslös och inte färdig med skolan. Ge dig själv chansen att upptäcka ett annat sätt att studera. Prova folkhögskola under tretton veckor. Välkommen till SMF-kurs på Nyköpings Folkhögskola!

Start höstterminen: 18 september 2023


Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)
Kursen ges i två versioner, Spira (grund- och gymnasienivå) samt Växa (svenska som andraspråk).

SMF-Spira är en tretton veckor lång studiemotiverande folkhögskolekurs för dig som saknar behörighet från grundskola eller gymnasium. Syftet med kursen är att du ska få prova på hur det är att studera på folkhögskola och samtidigt öka dina möjligheter att studera vidare.

SMF-Växa är en tretton veckor lång studiemotiverande folkhögskolekurs för dig som inte är klar med sfi och vill studera mer svenska. Syftet med kursen är att du ska få prova på hur det kan vara att studera på folkhögskola, att du lär dig mer svenska och att ökar dina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och samhället.

Bakgrund
Sveriges cirka 150 folkhögskolor har tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnat studiemotiverande folkhögskolekurser sedan 2010.

Utvärderingar visar att kurserna varit framgångsrika:

Kursen erbjuder


Kursen utgår till stor del från vad du och gruppen vill och behöver.

Kursansvarig för SMF-Spira är Lisa Larsson. Kursansvarig för SMF-Växa är Sofia Elb.