STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS (SMF)

För dig som är 18 år och uppåt, arbetslös och inte färdig med skolan. Ge dig själv chansen att upptäcka ett annat sätt att studera. Prova folkhögskola under tretton veckor. Välkommen till kursen SMF-Framsteget på Nyköpings Folkhögskola! Start 28 februari.


Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

SMF-kursen Framsteget är en tretton veckor lång studiemotiverande folkhögskolekurs för dig som saknar behörighet från grundskola eller gymnasium.

Syftet med kursen är att du ska få prova på hur det är att studera på folkhögskola och samtidigt öka dina möjligheter att studera vidare.

Kursen ges i två versioner, Framsteget (grund- och gymnasienivå) samt Växa (svenska som andraspråk)

Bakgrund

Sveriges cirka 150 folkhögskolor har tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnat studiemotiverande folkhögskolekurser sedan 2010.

Utvärderingar visar att kurserna varit framgångsrika.

 • Nästan fyra av tio deltagare har gått vidare till fortsatta studier inom ett år efter avslutad kurs.

 • I deltagarundersökningar uppger nio av tio deltagare att de skulle rekommendera kursen till en vän.

 • Sju av tio säger att de blivit motiverade till fortsatta studier.

Kursen erbjuder

 • Små grupper

 • En avspänd och generös stämning

 • Varierade arbetssätt

 • Engagerade lärare som stöttar dig

 • Vägledning till vidare studier

 • Nya kontakter

 • Goda möjligheter att gå en allmän kurs på Nyköpings Folkhögskola i höst

 • Busskort vid behov

 • Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Arbetsförmedlingen

 • Allt material du behöver

Kursen utgår till stor del från vad du och gruppen vill och behöver.

Kursansvarig är Joyce Kimwaga Lundin.

 • Studietakt: 100%

 • Längd: 13 veckor

 • Ansök senast: Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen

 • Kurstid: 28 feb 2022–1 jun 2022

 • Kursansvarig: Joyce Kimwaga Lundin

 • Telefon: 0155-29 20 80

 • E-post: info@nykoping.fhsk.se

 • Studie- och yrkesvägledare (SYV) Moa Lindholm: moa@nykoping.fhsk.se