STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS (SMF)

För dig som är 18 år och uppåt, arbetslös och inte färdig med skolan. Ge dig själv chansen att upptäcka ett annat sätt att studera. Prova folkhögskola under tretton veckor. Välkommen till kursen SMF-Spira på Nyköpings Folkhögskola! 

Start 27 februari.


Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

SMF-kursen Framsteget är en tretton veckor lång studiemotiverande folkhögskolekurs för dig som saknar behörighet från grundskola eller gymnasium.

Syftet med kursen är att du ska få prova på hur det är att studera på folkhögskola och samtidigt öka dina möjligheter att studera vidare.

Kursen ges i två versioner, Framsteget (grund- och gymnasienivå) samt Växa (svenska som andraspråk)

Bakgrund

Sveriges cirka 150 folkhögskolor har tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnat studiemotiverande folkhögskolekurser sedan 2010.

Utvärderingar visar att kurserna varit framgångsrika.

Kursen erbjuder

Kursen utgår till stor del från vad du och gruppen vill och behöver.

Kursansvarig är Pernilla Pettersson.