STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS (SMF)

För dig som är 18 år och uppåt, arbetslös och inte färdig med skolan. Ge dig själv chansen att upptäcka ett annat sätt att studera. Prova folkhögskola under tretton veckor. Välkommen till SMF-kurs på Nyköpings Folkhögskola! 


Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)
Kursen ges i två versioner, Spira (grund- och gymnasienivå) samt Växa (svenska som andraspråk).

SMF-Spira är en tretton veckor lång studiemotiverande folkhögskolekurs för dig som saknar behörighet från grundskola eller gymnasium. Syftet med kursen är att du ska få prova på hur det är att studera på folkhögskola och samtidigt öka dina möjligheter att studera vidare.

Start vårterminen 2024: 5 februari

Kursansvarig för SMF-Spira är Selina Eriksson. Vill du veta mer kontaktar du Selina på 072-142 04 10 eller selina@nykoping.fhsk.se


***

SMF-Växa är en tretton veckor lång studiemotiverande folkhögskolekurs för dig som inte är klar med sfi och vill studera mer svenska. Syftet med kursen är att du ska få prova på hur det kan vara att studera på folkhögskola, att du lär dig mer svenska och att ökar dina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och samhället.

Start vårterminen 2024: 22 januari samt 27 februari

Kursansvarig för SMF-Växa är Sofia Elb.  Vill du veta mer kontaktar du Sofia  sofia@nykoping.fhsk.se


Bakgrund
Sveriges cirka 150 folkhögskolor har tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnat studiemotiverande folkhögskolekurser sedan 2010.

Utvärderingar visar att kurserna varit framgångsrika:

Kursen erbjuder


Kursen utgår till stor del från vad du och gruppen vill och behöver.