SVENSKA FRÅN DAG ETT

Kursen vänder sig till dig som har kommit från Ukraina under massflyktingdirektivet (TPD). I en trygg miljö kommer du studera svenska med modersmålstalande lärare och utifrån folkhögskolepedagogik. Samhällsorientering kommer också ingå.

Du får självklart träna att prata och höra svenska i ett sammanhang – och göra utflykter och studiebesök som du och dina kurskompisar bestämmer tillsammans. Deltagarinflytandet är viktigt i skolformen folkhögskola, liksom arbete i grupp, samtal & diskussioner, skapande verksamhet och möten människor emelllan.

Skolan planerar att köra kursen på deltid, måndagar kl. 16:30–19:30 och onsdagar kl. 17-20 (6 timmar/vecka) i 15 veckor med start vecka 3, 16 januari (16:15-19:15). Vi behöver därför veta vilka tider som passar dig bäst och vilka förkunskaper du har.

Planen är att vi kommer lägga oss på en nivå som ligger lite högre än rena nybörjare men fortfarande nybörjare och med mer eget arbete mellan gångerna (läsning av skönlitteratur och faktalitteratur – med fokus på arbete och ekonomi). Som deltagare kommer du också ha tillgång till digital plattform (Liber Lunis med licens) där du kan träna de fyra förmågorna själv. Självklart kommer du och gruppen kunna påverka innehållet.

***

Курс призначений для тих, хто прибув з України згідно з Директивою про масові біженці (TPD). У безпечному середовищі ви вивчатимете шведську мову з вчителями, які говорять рідною мовою, і на основі педагогіки народної школи. Також буде включено орієнтацію на громаду.

Звичайно, ви навчитеся розмовляти та слухати шведську мову в контексті - і ходити на екскурсії та навчальні візити, які ви та ваші однокурсники обираєте разом. Вплив учасників важливий у народній шкільній формі школи, а також групова робота, бесіди та дискусії, творча діяльність та зустрічі між людьми.

Школа планує проводити курс неповний робочий день, щопонеділка о 16:30–19:30 та середа о 17-20 (6 годин на тиждень) протягом 15 тижнів, починаючи з 3 тижня, 16 січня (16:15-19:15). Тому нам потрібно знати, який час вам найкраще підходить і які у вас попередні знання.

План полягає в тому, що ми розпочнемо з рівня, який буде трохи вищим, ніж для чистих початківців, але все ще для початківців і з більшою кількістю нашої власної роботи між ними (читання художньої та наукової літератури — з акцентом на роботі та фінансах). Будучи студентом, ви також матимете доступ до цифрової платформи (Liber Lunis з ліцензією), де ви зможете практикувати чотири здібності самостійно. Звичайно, ви і група зможете вплинути на зміст.