SVENSKA FRÅN DAG ETT

Den 17 oktober kunde skolan välkomna första kursen med ukrainska deltagare.

Kursen vänder sig till dig som har kommit från Ukraina under massflyktingdirektivet (TPD). I en trygg miljö kommer du studera svenska med modersmålstalande lärare och utifrån en beprövad kursbok. Samhällsorientering kommer också ingå.

Du får självklart träna att prata och höra svenska i ett sammanhang – och göra utflykter och studiebesök som du och dina kurskompisar bestämmer tillsammans. Deltagarinflytandet är viktigt i skolformen folkhögskola, liksom skapande verksamhet och möten människor emelllan.

Skolans planerar att köra kursen på halvtid dagtid/eftermiddag-kväll (10 timmar) och startar när skolan fått ihop en tillräckligt stor grupp. Vi behöver därför veta vilka tider som passar dig bäst.

INNEHÅLL
-Svenskundervisning (kursbok, grammatik)
-Praktisk svenska (skapande, svenska i datorn och bild svenska)
-Utflykter och studiebesök

***

Курс призначений для тих, хто прибув з України згідно з Директивою про масові біженці (TPD). У безпечному середовищі ви вивчатимете шведську мову з викладачами, які говорять рідною мовою, і спираючись на добре перевірений підручник. Також буде включено орієнтацію на громаду.

Звичайно, ви будете практикувати розмову та слух шведською мовою в контексті – і ходити на екскурсії та навчальні візити, які ви вирішуєте разом із вашими однокурсниками. У народній шкільній формі навчання важливий вплив учасників, а також творча діяльність і зустрічі між людьми.

Школа планує проводити курс напівставки протягом дня/полудень-вечір (10 годин) та розпочинати, коли школа збере достатньо велику групу. Тому нам потрібно знати, який час вам найкраще підходить.

ЗМІСТ
- Викладання шведської мови (книга, граматика)
- Практична шведська (творча, шведська на комп’ютері та візуальна шведська)
- Екскурсії та навчальні поїздки